Εκπαίδευση-Γλώσσες

Διδασκαλία και Εργαστήρια κάθε τέχνης και επιστήμης- Σχολική υποστήριξη & εναλλακτική διδασκαλία- Εκμάθηση γλώσσας