Καλλιέργειες - Κήπος

Αγροτικές εργασίες- σπορεία- αστικοί κήποι- μελέτες, εργασίες και εξοπλισμός