Τεχνικές υπηρεσίες & DIY (Μη δημοσιευμένο)

Κάθε τεχνική εργασία - οικοδομικά,υδραυλικά,ηλεκτρικά,ξυλουργικά, μεταλλοτεχνία- εξοπλισμός- κατασκευές