Αρχική

Καλώς ήρθατε!

Η σελίδα που βλέπετε αυτή την στιγμή είναι η πλατφόρμα συναλλαγών του δικτύου αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας “Ολοκληρωμένη Κοπερατίβα Αθηνών – ΟΚΑ”

Η λογιστική βάση της ΟΚΑ είναι το σύστημα (δίκτυο) ανταλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών μηδενικού αθροίσματος LETS (local exchange trading system). Όλες οι συναλλαγές γίνονται αμοιβαία (mutual) = δεν μεσολαβεί τρίτο μέρος, άτοκα (interest-free) = δεν παράγεται υπεραξία στην συναλλαγή, με την χρήση τοπικής αυτό-θεσμισμένης μονάδας (mutual local currency) ΤΑΜ. Το ΤΑΜ (Τοπική Αυτό-θεσμισμένη Μονάδα) είναι το “νόμισμα” με το οποίο διενεργούνται οι συναλλαγές εντός του δικτύου της ΟΚΑ. Το νόμισμα αυτό δεν εκδίδεται από κάποια αρχή, αλλά παράγεται αυτόνομα κατά τη συναλλαγή και χρησιμοποιείται μόνο μέσα στο δίκτυο της ΟΚΑ.

Το άθροισμα των υπολοίπων όλων των λογαριασμών στο δίκτυο είναι μηδενικό με το πέρας των συναλλαγών ανά πάσα στιγμή. Αυτή η λογιστική αποσκοπεί στην διαρκή ισορροπία του συστήματος με το όφελος να κατανέμεται βαθμιαία σε όλα τα μέλη και την απώλεια να αντισταθμίζεται συλλογικά. Συνεπώς το ΤΑΜ δεν έχει αξία κατάθεσης μέσα στο δίκτυο. Αν δεν χρησιμοποιείται, είναι απλά μια λογιστική καταχώρηση.

Το δίκτυο κρατά ποσοστό % στις συναλλαγές, το οποίο αφαιρείται από την αξία (ΤΑΜ) της κάθε συναλλαγής. Το ποσοστό προσαρμόζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΟΚΑ, και έχει 2 στόχους : 1) Την ανταμοιβή εργασίας μέσα στο δίκτυο 2) Την επένδυση σε δημιουργία αυτόνομης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών από το δίκτυο για την κάλυψη αναγκών και επιθυμιών των μελών του.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

  • Για την διαδικασία συναλλαγών και τους κανόνες της πατήστε το μενού “Οδηγός Συναλλαγών
  • Για συχνές απορίες σχετικά με τις συναλλαγές που έχουμε συζητήσει και καταλήξει σε τρόπους λύσεων πατήστε το μενού “Συχνές Ερωτήσεις
  • Για την διαδικασία εγγραφής στο δίκτυο πατήστε το μενού “Συμμετέχω-Συνεργάζομαι!
  • Για τις ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζεται το δίκτυο, πατήστε το μενού στην πάνω δεξιά μπάρα “Λίστα Αναγκών”.
  • Για τους χώρους όπου μπορούν να γίνονται αυτοπρόσωπες ανταλλαγές πατήστε το μενού στην πάνω δεξιά μπάρα “Ανταλλακτήρια
  • Για εκδηλώσεις που διοργανώνει το δίκτυο πατήστε το μενού στην πάνω δεξιά μπάρα “Προσεχείς εκδηλώσεις
  • Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο μενού στην πάνω δεξιά μπάρα “Επικοινωνία

Η “αλληλέγγυα” οικονομία που προσδιορίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα του τρόπου συναλλαγών, αποσκοπεί σε μια δίκαιη παραγωγή και διανομή προιόντων και υπηρεσιών στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας ελεύθερων και ισότιμων πολιτών, όπου η “αξία χρήσης” καθορίζεται από την τις ανάγκες των ανθρώπων για ποιότητα ζωής και ισορροπίας με το περιβάλλον και όχι από την “αξία ανταλλαγής” με στόχο την υπερμεγέθυνση και συσσώρευση.

Επιδιώκει να αποτελέσει ρεαλιστική διέξοδο από τις υπάρχουσες οικονομίες του κεφαλαίου και της κρίσης (= αναδιανομής πλούτου) που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και οδηγούν στην καταστροφή των κοινωνικών δομών -υγεία, τροφή, εκπαίδευση, πολιτισμός- και του περιβάλλοντος, δηλαδή στην καταστροφή της ζωής.

Ελπίζουμε να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την προσπάθεια. Η συμμετοχή είναι η κύρια προϋπόθεση στην αλληλέγγυα οικονομία!

Με αλληλέγγυους χαιρετισμούς

ΟΚΑ