Οδηγός Συναλλαγών

Καλώς ήρθατε!

Οι συναλλαγές στο σύστημα είναι εφικτές μόνο μετά την εγγραφή σας στο δίκτυο. (δείτε το μενού "Συμμετέχω-Συνεργάζομαι!" ) Η βασική διαδικασία μετά την επιτυχή εγγραφή είναι :

Έχετε πλέον λογαριασμό στο σύστημα, τον οποίο μπορείτε να δείτε στην δεξιά στήλη στην επιλογή “Ο λογαριασμός μου”.Μπορείτε να βάλετε φωτό και τα στοιχεία σας για επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη. Τα όρια των συναλλαγών είναι +100 TAM & - 50 ΤΑΜ, για τους πρώτους 3 μήνες και κατόπιν αξιλόγηση για την αύξηση του κάτω ορίου σε -100 ΤΑΜ, απόφαση που έχει πάρει η συνέλευση της ΟΚΑ (19-10-2017). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε προιόντα και υπηρεσίες ως 50 ΤΑΜ και αντίστοιχα να δώσετε ως 100 ΤΑΜ(βλ. Μενού “Συχνές ερωτήσεις”)

Καταχωρείτε τις προσφορές και ζητήσεις στο δίκτυο μέσα από ένα εύχρηστο μενού, όπου πρέπει να περιγράψετε επαρκώς την προσφορά/ζήτηση και να ορίσετε μια αξία ανταλλαγής σε ΤΑΜ.

Είναι αναγκαίο να υπάρχουν φωτογραφίες των προϊόντων αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους – σύσταση- τρόπος παραγωγής-ημερομηνία παραγωγής/λήξης- και για τις υπηρεσίες ανάλυση του είδους και του τρόπου. Επιλέγετε κατηγορία για το προϊόν/υπηρεσία. Επίσης πρέπει να ορίσετε το χρονικό όριο της καταχώρησης, μετά από το οποίο δεν δημοσιεύεται πλέον.

Στο τέλος πρέπει να αποθηκεύσετε την καταχώρηση ή/και να την κοινοποιήσετε στα μεηλ των μελών.

Η καταχώρηση σας θα δημοσιευτεί άμεσα και θα την δείτε στο μενού “προσφορές” ή “ζητήσεις” Στα μενού αυτά μπορείτε να κάνετε απευθείας συναλλαγές πατώντας αντίστοιχα τις επιλογές “Pay for this” για τις προσφορές ή “Claim for this” για τις ζητήσεις. Με την επιλογή θα οδηγηθείτε αντίστοιχα στο παράθυρο “Νέα συναλλαγή” όπου επιλέγετε αν θέλετε την συναλλαγή ή όχι.

Θυμηθείτε ότι : η συναλλαγή πρέπει να γίνει αποδεκτή και από τα δύο μέρη! Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο. Μετά λοιπόν την επιλογή θα αναμένεται η επιβεβαίωση από το έτερο μέρος. Με την επιβεβαίωση η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί με την ΟΚΑ να κρατά %ποσοστό σε ΤΑΜ (αυτή την στιγμή είναι 10%) από την συναλλαγή. Στον λογαριασμό σας θα φανεί το υπόλοιπο σας με “γραφικό” τρόπο.

Όλες οι συναλλαγές του δικτύου είναι εμφανείς στα μέλη, δεν υπάρχουν κρυφά στοιχεία. Τα μέλη του Δικτύου με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές Αρχές, μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα ΤΑΜ.

Να θυμάστε πάντοτε ότι είστε ισότιμα μέλη και συν-διαμορφώνετε την παραγωγή και ανάπτυξη του δικτύου με την συμμετοχή σας στις συνελεύσεις.

Καλές Συναλλαγές !

Αλληλέγγυους χαιρετισμούς

ΟΚΑ