Πώς γίνομαι μέλος

Καλώς ήρθατε !

Η ΟΚΑ λειτουργεί με όρους κοινότητας, δηλαδή με την συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις αποφάσεις και με την αυτο-δέσμευση όλων μας στην λειτουργία του δικτύου. Δεν υπάρχουν “πελάτες” και “έμποροι” στο δίκτυο, αλλά μόνο συνεργάτες. Όλοι είμαστε ισότιμα μέλη στην αλληλέγγυα οικονομία και η συμμετοχή μας στις συναλλαγές προϋποθέτει την συμμετοχή μας στην οριζόντια οργάνωση του δικτύου, στις συνελεύσεις.

Είναι λοιπόν φανερό ότι μόνο μέλη της ΟΚΑ μπορούν να κάνουν συναλλαγές στο δίκτυο. Αυτό επίσης προσδιορίζει και η νομική μορφή – σωματείο της ΟΚΑ. Για την εγγραφή σας στην ΟΚΑ, παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας :

https://athens.coop.collective.land/index.php/gine-melos/

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω της πλατφόρμας στην επιλογή “Επικοινωνία”, είτε στην ιστοσελίδα μας στον σύνδεσμο :

https://athens.coop.collective.land/index.php/epikoinwnia/

ή στο τηλέφωνο : 210 2024273

Ελάτε να προχωρήσουμε μαζί !

Αλληλέγγυους χαιρετισμούς

Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Αθηνών