Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Καλώς ήρθατε!

Εδώ έχουμε καταγράψει κάποια από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει στην πορεία δημιουργίας του δικτύου και τις λύσεις που έχουμε προτείνει/αποφασίσει στις συνελεύσεις μας. Η αλληλέγγυα οικονομία έχει κάνει κάποια βήματα στην Ελλάδα, όμως οι συνεχείς δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία προσθέτουν συνεχώς νέα ζητήματα επιβίωσης, δίκαιου εμπορίου, φορολογίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αυτονομίας.

Η συνεχής ενασχόληση με την αλληλεγγύη και τους συνεταιρισμούς μας έχει δώσει την εμπειρική γνώση για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, αλλά η συμμετοχή και η συν-διαμόρφωση των διαδικασιών, των κανόνων και των δραστηριοτήτων είναι ο κύριος παράγοντας για την δυναμική εξέλιξη του εγχειρήματος.

Ελπίζουμε να σας βρούμε αρωγούς σε αυτή την προσπάθεια. Η λίστα ερωτήσεων που ακολουθεί θα ανανεώνεται με νέα ζητήματα που θα προκύπτουν στην εξέλιξη των συναλλαγών και του δικτύου. Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.

1. Προϋποθέσεις εγγραφής μέλους στην πλατφόρμα συναλλαγών

Η Εγγραφή Μέλους γίνεται με την πληρωμή της συνεταιριστικής μερίδας, την αυτοπρόσωπη παρουσία στη συνέλευση και την (κατά το δυνατόν) παρουσίαση των προϊόντων /υπηρεσιών. Ζητείται από το υποψήφιο μέλος να συμμετέχει σε (τουλάχιστον 3) συνελεύσεις ως παρατηρητής, πριν γίνει πλήρες μέλος.

2. Ο λογαριασμός του μέλους είναι προσωπικός;

Ναι. Δεν μεταβιβάζεται. Ένας λογαριασμός ανά άτομο/συλλογικότητα.

3. Ο λογαριασμός έχει όριο πίστωσης/χρέωσης;

Αναθεώρηση 19-10-2017

Η εκκίνηση των λογαριασμών γίνεται από το μηδέν(0). Τα όρια είναι +100 ΤΑΜ & -50 ΤΑΜ για τα νέα μέλη (19-10-2017) και τα ως αυτή την ημερομηνία ανενεργά.Τα ενεργά μέλη έχουν όρια +-100 ΤΑΜ. Η αξιολόγηση για την αύξηση του κάτω ορίου γίνεται κάθε 3 μήνες. Τα όρια έχουν το σκεπτικό της ομαλής εισαγωγής στις συναλλαγές με κατεύθυνση την διαρκή λειτουργία του δικτύου και την αποφυγή συσσώρευσης. Είναι προφανές ότι θα αναπροσαρμόζονται στις πραγματικές καταστάσεις συναλλαγών με την πάροδο του χρόνου. Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή γίνεται με απόφαση της συνέλευσης.

3α. Τα όρια είναι κοινά για όλους τους λογαριασμούς;

Τα όρια είναι κοινά για τα μέλη με τις άνω ρυθμίσεις. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα τίθεται στη συνέλευση.

4. Τι κερδίζεις? Τι χάνεις?

Δεν κερδίζεις ούτε χάνεις. Το δίκτυο έχει την λογιστική μηδενικού αθροίσματος, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κέρδος ή απώλεια στις συναλλαγές του δικτύου. Όταν χρωστάς ΤΑΜ σημαίνει ότι κάποιος πήρε ΤΑΜ από σένα! Όταν έχεις ΤΑΜ σημαίνει ότι έχεις δώσει αγαθά και υπηρεσίες καλύπτοντας ανάγκες μελών, και μπορείς να καλύψεις τις δικές σου, δίνοντας ΤΑΜ σε προϊόντα και υπηρεσίες του δικτύου. Κανείς δεν μπορεί να πάρει τα ΤΑΜ μαζί του. Είναι μέρος των συναλλαγών του δικτύου. Μένουν πάντα σε αυτό.

5. Γίνεται συναλλαγή με ευρώ εντός της πλατφόρμας;

Στην πλατφόρμα συναλλαγών ΔΕΝ υπάρχει το ευρώ. Τα ΤΑΜ είναι μονάδα μέτρησης και δεν εξαργυρώνονται σε άλλο νόμισμα.

6. Υπάρχει έλεγχος και χρονικό όριο για ενεργό/μη ενεργό λογαριασμό;

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Συστήματος Συναλλαγών (ομάδα εργασίας που δημιουργείται από την συνέλευση της ΟΚΑ) ελέγχει τους λογαριασμούς και ενημερώνει τη συνέλευση. Αν υπάρχουν λογαριασμοί που παραμένουν ανενεργοί για περισσότερο από 2 μήνες, τότε τα μέλη-κάτοχοι των ανενεργών λογαριασμών ενημερώνονται και γίνονται διαδικασίες για την ενεργοποίηση των λογαριασμών τους και την ενδυνάμωση της συνεργασίας. Αν ένας λογαριασμός συνεχίζει να παραμένει ανενεργός για περισσότερο από 6 μήνες , μπορεί να απενεργοποιηθεί ή/και να διαγραφεί.

7. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, το μέλος οφείλει να φέρει το λογαριασμό του στο μηδέν(0);

Ναι. Ο λογαριασμός πρέπει να μηδενιστεί. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός βρίσκεται πάνω από το μηδέν, η διαφορά δεν εξαργυρώνεται σε κανένα άλλο νόμισμα. Επίσης, δεν επιστρέφεται το κόστος της μερίδας του μέλους (20 ευρώ). Αν ο λογαριασμός είναι μείον (-), υπάρχουν τρεις τρόποι για να μηδενιστεί, πριν την οικειοθελή αποχώρηση: το μέλος που προτίθεται να αποχωρήσει μπορεί α) να προσφέρει σε άλλα μέλη ή στην κοπερατίβα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διαθέτει έως ότου μηδενιστεί ο λογαριασμός του, β) να προσφέρει αντίστοιχη εργασία στην κοπερατίβα, γ) να προσφέρει στην κοπερατίβα το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ.

8. Είναι απαραίτητη η παρακράτηση ΤΑΜ από κάθε συναλλαγή και γιατί; Ποιος διαχειρίζεται τα ΤΑΜ που παρακρατούνται;

Ναι. Η παρακράτηση είναι 10%, σε κάθε συναλλαγή και δίνεται για αμοιβή εργασιών εντός της κοοπερατίβας, αλλά και για την υποστήριξη συλλογικών παραγωγικών σχεδίων στο πλαίσιο της κοπερατίβας. Τα ΤΑΜ που αντιστοιχούν σ’ αυτή την παρακράτηση συλλέγονται και διαχειρίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης.

9.Γίνεται μεταφορά ΤΑΜ σε λογαριασμούς μεταξύ μελών χωρίς αξία συναλλαγής (προϊόν – υπηρεσία);

Δεν γίνεται μεταφορά ΤΑΜ μεταξύ λογαριασμών. Το ΤΑΜ αφορά παραγόμενο έργο. Η μεταφορά δεν περιλαμβάνει έργο, άρα δεν υπάρχει λόγος να υποστηριχθεί στην πλατφόρμα συναλλαγών.

10. Πού γίνονται οι συναλλαγές;

Οι συναλλαγές γίνονται είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας είτε αυτοπρόσωπα στα Ανταλλακτήρια. Όλες οι συναλλαγές ολοκληρώνονται με την ψηφιακή καταγραφή τους στην πλατφόρμα.

11. Γίνεται επικύρωση συναλλαγής με εκτύπωση σε περίπτωση που ζητηθεί;

Ναι, αν ζητηθεί από το μέλος μπορεί να έχει μια κίνηση λογαριασμού σε έντυπη μορφή. Αυτό είναι έτσι και αλλιώς φανερό σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα.

12. Πόσα ανταλλακτήρια μπορούν να υπάρχουν;

Δεν υπάρχει περιορισμός. Όσα θέλουμε.

13. Υπάρχει υποχρέωση των μελών να έχουν προϊόντα τους στο Ανταλλακτήριο;

Δεν υπάρχει υποχρέωση να φέρουν τα μέλη προϊόντα τους στο ανταλλακτήριο. Είναι όμως μια σημαντική δυνατότητα να μπορούν να έχουν τα προϊόντα τους εκεί. Είναι υπέρ του παραγωγού, αλλά όχι υποχρεωτικό.

14.Επιτρέπεται το εμπόριο?

Θέλουμε να δημιουργήσουμε παραγωγική βάση, δηλαδή να μην εισάγουμε στο δίκτυο μεταπωλητές. Γνωρίζουμε όμως ότι η πληρότητα σε δική μας παραγωγή είναι για την ώρα ανέφικτη, ενώ κάποια προϊόντα και υπηρεσίες δεν παράγονται καν στην Ελλάδα. Το εμπόριο λοιπόν επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες αποφασίζονται από την Συνέλευση του δικτύου. Ας μην ξεχνάμε πως το δίκτυο είναι από μόνο του εφαρμογή δίκαιου εμπορίου.

15.Είναι νόμιμο?

Η ανταλλακτική οικονομία στην Ελλάδα περιγράφεται ως μη κερδοσκοπική ανταλλαγή (χαριστικό – ανταλλακτικό παζάρι) μεταξύ ιδιωτών. Οι συναλλαγές μεταξύ των μελών σε ΤΑΜ δεν υπόκεινται σε κανέναν φόρο. Οι αποδείξεις/τιμολόγια του σωματείου στα μέλη του και σε τρίτους σε ευρώ είναι νόμιμα παραστατικά. Όμοια οι διοργανώσεις εκδηλώσεων με ανταλλακτικό χαρακτήρα ή οικονομικής ενίσχυσης.

  Για κάθε απορία ή πληροφορία πατήστε το μενού στην πάνω δεξιά μπάρα “Επικοινωνία”. Η λίστα ανανεώνεται.

Αλληλέγγυους χαιρετισμούς

ΟΚΑ