Ανάγκες παραγωγής προιόντων & υπηρεσιών στην ΟΚΑ

Καλώς ήρθατε!

Στην παρακάτω λίστα έχουμε καταγράψει τις ανάγκες προϊόντων και υπηρεσιών που πρέπει να παράγονται στο δίκτυο. Είναι απαραίτητη για τον προσανατολισμό της παραγωγικής βάσης, και βασίζεται στις αρχές της αυτάρκειας και της ποιότητας ζωής. Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία συνεργαζομένων ελεύθερων ανθρώπων. Έτσι πρέπει να είναι και η οικονομία μας.

Loading.....